Region Blekinges kulturpris

Region Blekinge delar varje år ut kulturpris till en person eller verksam förening som har utfört en värdefull gärning inom konst- och kulturområdet. Prissumman är 40 000 kronor.

Du kan nominera en person/verksamhet som är bosatt i Blekinge län eller har anknytning hit.
Du kan inte nominera dig själv. Det är Kultur- och bildningsnämnden som beslutar vem som får priset.

Här är en länk till en nomineringsblankett Pdf, 906.8 kB.

Spara ner blanketten, fyll i den och skicka den till kulturochbildning@regionblekinge.se
senast den 10 oktober! Observera förängd nomineringstid!

För mer information kontakta kulturstrateg Görel Abramsson,
gorel.abramsson@regionblekinge.se, tfn 0728-80 45 20

​Region Blekinges kulturpristagare 2020 –
Malin Mena glaskonstnär

Malin Mena från Karlskrona har målmedvetet utvecklat sin konstnärlighet inom glasblåsning och keramik och skapat ett attraktivt besöksmål i Glastornet i Nättraby. Hon har arbetat som glasblåsare både utomlands och på Orrefors glasbruk innan hon byggde upp sin egna studioglashytta i Glastornet. Parallellt med det arbetar hon som bild- och glasblåsarpedagog på Kulturskolan Karlskrona och som formgivare, nu senast på Örsjö belysning. En värdig pristagare med både konstnärlig höjd och kämpaglöd.

Tidigare vinnare av Region Blekinges kulturpris

2020 - Malin Mena, glaskonstnär
2019 - Teatersmedjan i Blekinge
2018 - Annika Ekdahl, textilkonstnär
2017 - Föreningen Nässelfrossa
2016 - Ebbamåla bruk
2015 - Blekinge hembygdsförbund
2014 - Pinamackorna, scenkonst
2013 - Margaretha Skantze, scenkonst
2012 - Carina Reich, scenkonst
2011 - Karin Thunberg, journalist och författare
2010 - Jan Lundgren, musiker

Hjälpte informationen på sidan dig?