Söka regionala kultur- och fritidsmedel

Från Region Blekinge går det att söka utvecklingsmedel, produktions- och aktivitetsstöd som bidrar till att utveckla kulturen och samhällslivet i Blekinge. Stödet riktar sig till regionala kulturföreningar.

För att få medel ska pojekten eller aktiviteterna vara intressanta för en stor del av regionen och/eller bidra till att skapa nya former för samverkan. Ansökningarna ska förhålla sig till de regionala prioriteringarna i Blekinges regionala kulturplan 2018-2020.

Ansökningsblanketter och vidare information hittar du under respektive rubrik.

Hjälpte informationen på sidan dig?