Kulturstipendium

Region Blekinge delar årligen ut stipendier till sökande inom samtliga kulturområden såväl som journalistik och humanitär verksamhet.

Stipendium kan tilldelas person född eller bosatt i Blekinge eller med annan anknytning till Blekinge. Ansökan kan göras enskilt eller i grupp, även föreningar kan söka. Fyra personer tilldelas 15 000kr vardera. Sista ansökningsdag är den 1 september innevarande år.

Ansökan mejlas till kulturochbildning@regionblekinge.se

Kulturstipendiater 2019

Carolina Billvik

Carolina Billvik har efter studierna på Kungliga konsthögskolan arbetat med fotobaserad bildkonst. Hon har anknytning till Karlshamn. Stipendiet ska användas till att fortsätta nuvarande projekt inom experi-mentellt analogt fotografi.

Simon Norlin

Simon Norlin arbetar som dokumentärfilmare och är bosatt i Karlskrona. Stipendiet ska användas till att färdigställa dokumentärfilmen Maddog & Antonia som lyfter fram frågeställningar kring fördomar, främlings­fientlighet och jakt.

Ebba Eriksson

Ebba Eriksson studerar på Beckmans Designhögskola i Stockholm och har anknytning till Ronneby. Stipendiet ska användas till att finansiera examensarbetet med en kollektion med 5 till 10 ”looks”.

Ludwig Hjortenhammar

Ludwig Hjortenhammar studerar valthorn på Det Konglige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn och har anknytning till Ronneby. Stipendiet ska användas till att ta privatlektioner i dirigering och komposition som han nu tar privatlektioner i.