Aktivitetsstöd - kultur för äldre

Region Blekinge gör folkhälsosatsningar för att förbättra äldres hälsa och aktivitet.

Kulturens organisationer och föreningar i Blekinge har nu möjlighet att söka medel för kulturella aktiviteter riktade till personer som är 65 år och äldre.

Ansökan ska göras om minst 20 000 kr på blanketten nedan.
Ansökan mejlas till kulturochbildning@regionblekinge.se
senast den 1 november 2020.

Hjälpte informationen på sidan dig?