Arbetsstipendier

Arbetsstipendier utdelas inte återkommande utan vid extra stora behov,
t ex på grund av pandemin. För närvarande har vi inga arbetsstipendier utan endast ordinarie Kulturstipendier.

Andra arbetsstipendier

Se även information om möjliga arbetsstipendier att söka under respektive regional kulturverksamhets hemsida, såsom Konst i Blekinge, Slöjd i Blekinge och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

 

Syftet med arbetsstipendierna

Syftet med arbetsstipendierna är att kulturskaparna ska ges möjlighet att fördjupa och utveckla sin verksamhet genom att kunna koncentrera sig på sitt konstnärliga/kulturella/kreativa arbete. Stipendierna ska därigenom bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Blekinge.

Kriterier och urval

  • Sökande ska vara professionell kulturskapare och skriven i Blekinge.
  • Region Blekinge bedömer framför allt de ansökandes konstnärliga/kulturella/kreativa produktion med CV, webbsidor och konstnärlig dokumentation som grund.
  • Även omfattningen av yrkesverksamheten ska beskrivas.
  • I urvalet tas hänsyn till hur de sökande planerar att använda sin tid för att fördjupa och utveckla sin verksamhet.
  • Vid fördelningen av stipendierna eftersträvas en bred representation gällande kön, genre och geografisk spridning.
Hittade du informationen du sökte?