Arbetsstipendier

Kultur- och bildningsnämnden beslutade i september 2021 att utlysa 15 st arbetsstipendier á 30 000 kr för kulturskapare inom alla konstformer.
Det gäller även scentekniker och andra som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang.

Syftet är att kulturskaparna ska ges möjlighet att fördjupa och utveckla sin verksamhet genom att kunna koncentrera sig på sitt konstnärliga/kulturella/kreativa arbete. Stipendierna ska därigenom bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Blekinge.

Konstnärer inom alla genrer som är skrivna i Blekinge – bildkonstnärer, författare, formgivare, tonsättare, dansare, skådespelare, manusförfattare, musiker, konsthantverkare, filmare, regissörer, poeter, serietecknare, översättare, ljudkonstnärer, performance-artister med flera kan söka såväl som scentekniker och andra som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang.

Stipendiet kan inte sökas av personer som går på en konstnärlig grund- eller masterutbildning.

Kriterier och urval

  • Sökande ska vara professionell kulturskapare och skriven i Blekinge.
  • Region Blekinge bedömer framför allt de ansökandes konstnärliga/kulturella/kreativa produktion med CV, webbsidor och konstnärlig dokumentation som grund.
  • Även omfattningen av yrkesverksamheten ska beskrivas.
  • I urvalet tas hänsyn till hur de sökande planerar att använda sin tid för att fördjupa och utveckla sin verksamhet.
  • Vid fördelningen av stipendierna eftersträvas en bred representation gällande kön, genre och geografisk spridning.

Ansökan görs på särskild blankett, se nedan, som skickas till kulturochbildning@regionblekinge.se senast den 7 november 2021.

En Urvalsgrupp sätts samman med utvecklare inom respektive konstområde från de regionala kulturverksamheterna i Blekinge. Utifrån Urvalsgruppens förslag tar Ledning kultur fram underlag till beslut på Kultur- och bildningsnämndens möte den 7 december.


Information kommer löpande om aktuella arbetsstipendier. Se även information om möjliga arbetsstipendier att söka under respektive regional kulturverksamhets hemsida, såsom Konst i Blekinge, Slöjd i Blekinge och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

2021-09-29

Hjälpte informationen på sidan dig?