Arbetsstipendier

Kultur- och bildningsnämnden hösten 2021 att utlysa 15 st arbetsstipendier à 30 000 kr för kulturskapare inom alla konstformer. Det gäller även scentekniker och andra som har sina huvudsakliga intäkter från kulturevenemang.

Beslut

Följande kulturskapare har beslutats tilldelas 30 000 kr i arbetsstipendium:
Inga Grimm, Holmsjö, bildkonstnär
Martin Rosengren, Karlskrona, dokumentärfilmare
Mikael Berglund, Karlshamn, filmskapare
Sandra Penzo, Karlskrona, fotograf och musiker
Niclas Hallberg, Kyrkhult, konsthantverkare
Lotta Niemi, Karlshamn, konsthantverkare/designer
Mikaela Ivarsdotter, Karlskrona, konsthantverkare/skulptör
Matilda Skoglöw, Fridlevstad, författare, historiker
Lars Lindquist, Bräkne-Hoby, författare, scenkonstnär
Kim M Kimselius, Eringsboda, författare
Johan Sturesson, Nättraby, musiker (elektronisk)
Maria Lindegren, Karlskrona, musiker (klassisk)
Pär Lindqvist, Karlskrona, musiker (klassisk)
John Harding, Nättraby, musiker
Elin Sandelius, Karlshamn, scenkonstnär

Syftet med arbetsstipendierna

Syftet med arbetsstipendierna är att kulturskaparna ska ges möjlighet att fördjupa och utveckla sin verksamhet genom att kunna koncentrera sig på sitt konstnärliga/kulturella/kreativa arbete. Stipendierna ska därigenom bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Blekinge.

Kriterier och urval

  • Sökande ska vara professionell kulturskapare och skriven i Blekinge.
  • Region Blekinge bedömer framför allt de ansökandes konstnärliga/kulturella/kreativa produktion med CV, webbsidor och konstnärlig dokumentation som grund.
  • Även omfattningen av yrkesverksamheten ska beskrivas.
  • I urvalet tas hänsyn till hur de sökande planerar att använda sin tid för att fördjupa och utveckla sin verksamhet.
  • Vid fördelningen av stipendierna eftersträvas en bred representation gällande kön, genre och geografisk spridning.

Beslutsprocess

Ansökningarna har skickats till konst- och kulturutvecklare inom Biblioteksutveckling Blekinge
Kronoberg, Blekinge läns Bildningsförbund, Filmregion Sydost, Konst i Blekinge, Kulturarv i Blekinge,
Musik i Blekinge och Slöjd i Blekinge. Dessa har lämnat synpunkter som legat till grund för beslutet som
tagits av Malena Sandgren, chef för Kultur och bildning, i dialog med Görel Abramsson och Lisa
Andersson

2021-12-07

 

Information kommer löpande om aktuella arbetsstipendier. Se även information om möjliga arbetsstipendier att söka under respektive regional kulturverksamhets hemsida, såsom Konst i Blekinge, Slöjd i Blekinge och Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.

Hjälpte informationen på sidan dig?