En musiker sitter med sin gitarr bland klippor vid havet

Kultur och fritid

Region Blekinge jobbar aktivt för att kulturen i Blekinge ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund där alla har möjlighet att delta i kulturlivet.