Regler för skydd av personuppgifter

Vid all kontakt med Musik i Blekinge får vi del av vissa personuppgifter om dig.

Ditt telefonnummer eller din e-postadress sparas exempelvis i dataloggar. Det du skickar med post/e-post eller ringer till oss om behöver vi anteckna och spara för att kunna hantera ditt ärende. Samma sak gäller för exempelvis ansökningar och anmälningar. Vi använder personuppgifterna medan vi hanterar ditt ärende och sedan måste vi spara dem för att vårt arbete ska kunna följas upp och kvalitetssäkras.

De personuppgifter som vi behandlar är främst de du själv delar med dig av i kontakten med oss. Hur vi behandlar och skyddar uppgifterna regleras, från 25 maj 2018, av EUs Dataskyddsförordning och den svenska Dataskyddslagen.

Uppgifterna kan komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Alla hantering av personuppgifter hos personuppgiftsbiträden är reglerat i avtal och de är skyldiga se till att uppgifterna hanteras och skyddas enligt EUs regler.

Lagring

Dina personuppgifter sparas så länge vi hanterar ditt ärende. Musik i Blekinge är en del av Region Blekinge och styrs av regelverket kring allmänna handlingar. Vi måste alltså också följa regler i Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen. Dina uppgifter får inte raderas hur som helst och vissa uppgifter kan behöva sparas för all framtid.

Insyn

Personuppgifter kan alltså begäras ut enligt offentlighetsprincipen - oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Rätten att få ut uppgifterna kan begränsas genom sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Den grundlagsskyddade Offentlighetsprincipen går före dataskyddsförordningen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Region Blekinge ta del av allmänna handlingar, såvida uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss på:

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Telefonnummer: 0455 -73 10 00

Du kan även kontakta Region Blekinges dataskyddsombud med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du når dataskyddsombudet på dataskydd@sydarkivera.se.

Hittade du informationen du sökte?