Upphandling av AI-beslutsstöd

Region Blekinges Tandvårdsförvaltning har för avsikt att framöver genomföra en upphandling beträffande digitalt verktyg för beslutsstöd. Verktyget skall genom analys av data från olika källor (verksamhetssystem) samt funktioner för simulering, optimering och maskininlärning vad gäller produktionsplanering, utifrån predikterat vårdbehov och befintliga resurser kunna användas inom områdena ekonomi, personal och verksamhet för kliniker och stab.

Syftet med denna RFI är att få en överblick över antalet potentiella leverantörer som har färdigutvecklade analysverktyg och maskininlärningsalgoritmer, att ta del av leverantörernas kunskap och förslag på hur en lösning skulle kunna utformas och implementeras på bästa sätt samt att leverantörerna ska få presentera sina tidigare erfarenheter och referenser.

Region Blekinge bjuder härmed in samtliga intresserade leverantörer till RFI-möte i Karlskrona, fr.o.m. v. 8 vid följande tider (med reservation för avvikelser):

  • Måndagen den 17/2, kl. 13:00-16:00;
  • Tisdagen den 18/2, kl. 08:00-12:00;
  • Onsdagen den 19/2, kl. 08:00-16:00;
  • Torsdagen den 20/2, kl. 13:00-16:00;
  • Fredagen den 21/2, kl. 08:00-16:00, och
  • Tisdagen den 25/2, kl. 13:00-16:00.

Anmälan om deltagande skall ske senast den 10 februari 2020 klockan 15:00 via e-post till undertecknad handläggare och skall innehålla förslag till önskat datum och klockslag för presentationsmötet.

Observera att presentationsmötestiden är begränsad till 2 timmar.

Slutgiltigt besked om möteslokaler och -klockslag kommer att presenteras snarast efter anmälningstidens utgång. Principen först till kvarn gäller vid bokning av mötestider.

Med vänliga hälsningar,
Dejan Stojanoski
Upphandlare