Logotyp från Ellipse-projektet

Internationella dagen för suicidprevention 2021

Fredagen den 10 september arrangerar Region Blekinge tillsammans med flera andra aktörer ett seminarium för studenter, lärare och andra som är intresserade av förebyggande arbete för att hjälpa människor i farozonen för självmord.

Dag, tid och plats

Dag och tid: fredag den 10 september 2021, kl. 15.00-18.30.

Plats: regionsalen, Wämö center, Karlskrona.

Webb-tv: Det kommer också att finnas möjlighet att ta del av seminariet via webb-tv via länk. Anmälan är nödvändigt för att få länken.

In English: The conference will be broadcasted via webb. A link to the webinar is published later.

Program

Årets seminarium är internationellt och hålls därför på engelska. Temat är livsavgörande samverkan.

1: Fokusgrupper - lärande genom att träffa och lyssna till studenter och yrkesverksamma (30 min)

En inblick i färdigheterna och behoven hos de viktigaste yrkena för att förebygga suicid - Teresa Kremser, The University of Vienna, Österrike.
Erfarenheterna från de norska fokusgrupperna inom utbildning i suicidförebyggande - Anita Mlodozeniec och Lars Lien, Sykehuset Innlandet, Norge.
Film: "Key Message for World Suicide Prevention Day" från världsledande suicidforskare.

In English: 1. Focus Groups – learning by meeting & listening to students & professionals (30 min)
A glimpse into the suicide prevention skills and needs of the key professions - Teresa Kremser, The University of Vienna, Austria
The experiences from the Norwegian Focus Groups in the education in suicide prevention - Anita Mlodozeniec and Lars Lien, Sykehuset Innlandet, Norway
Film: “Key Message for World Suicide Prevention Day” from the world-leading suicide researchers.

2: Lärande från forskare och forskning (30 min)

Forskningsrapporten om en metaanalys om e-lärandens roll i suicidförebyggande - Jim Schmeckenbecher, Medical University of Vienna, Österrike.
Nya riktningar i suicidforskningen baserat på intervjuerna med världsledande forskare inom suicidförebyggande intervjuade för ELLIPSE-projektet. Karoly Oriold, Oriold & Co, Ungern
Musik: Hildur Höglind, Sverige.

In English: 2. Learning from researchers & research (30 min)
The research report on a meta-analysis on the role of e-learning in suicide prevention Jim Schmeckenbecher, Medical University of Vienna, Austria
New directions in the suicide research based on the interviews with the world-leading researchers in suicide prevention interviewed for the ELLIPSE-project. Karoly Oriold, Oriold & Co, Hungary
Music: Hildur Höglind, Sweden

3. Lärande från media (60 min)

Rörande publikationer i samtida polska medier och förebyggande av suicid - Radosław Pawelec, Łukasz Krawczyk, Anita Kwiatkowska, Aneta Nowosińska och Paulina Janocha, University of Warsaw, Polen.
Film: "About a safety plan" (baserad på intervjuerna med världskända forskare).

In English: 3. Learning from media (60 min)
Moving publications in contemporary Polish media and suicide prevention - Radosław Pawelec, Łukasz Krawczyk, Anita Kwiatkowska, Aneta Nowosińska and Paulina Janocha, University of Warsaw, Poland
Film: About a Safety Plan (based on the interviews with world-known researchers).

4. Lärande genom att öva färdigheter (30 min)

Första upplevelserna av en säkerhetsplan 12StepsApp Anna Baran, Region Blekinge, Sverige.
Hur kan vi öka kvaliteten på kommunikationen med personer med ökad suicidrisk? Testa säkerhetsplanering i små grupper online och ansikte mot ansikte (workshop).
Lära av deltagarna i seminariet (inbjudan att delta i arbetet med de europeiska riktlinjerna för utbildning i suicidförebyggande).

In English: 4. Learning by practicing skills (30 min)
First experiences with a Safety Plan 12StepsApp - Anna Baran, Region Blekinge, Sweden.
How to increase the quality of communication with people with increased suicide risk? Test Safety Planning in small groups online and face-to face (workshop).
Learning from the participants of the seminar (Invitation to engaging in the work on the European guidelines on the education in suicide prevention).

5. Paneldiskussion (15 min)

Hur kan undervisning i förebyggande av suicid se ut? Kan vi göra något bättre? - Teresa Kremser, Jim Schmeckenbecher, Anita Mlodozeniec, Lars Lien, Radoslaw Pawelec, Karoly Oriold och Maiellen Stensmark
Moderator: Nestor Kapusta, Anna Baran.

Som konferensdeltagare uppmanas du att delta genom att skicka dina inlägg till den här viktiga diskussionen och att rösta på den riktlinje som du anser vara den viktigaste!
Musik: Filip Mizia, Polen.

In English: 5. Panel discussion (15 min)

How can teaching in suicide prevention look like? Can we do any better than we are doing? - Teresa Kremser, Jim Schmeckenbecher, Anita Mlodozeniec, Lars Lien, Radoslaw Pawelec, Karoly Oriold and Maiellen Stensmark
Moderator: Nestor Kapusta, Anna Baran

As a conference participant, you are invited to join us by sending your input to this important discussion and to vote for the guideline you consider the most essential!
Music: Filip Mizia, Poland

Målgrupp

Detta är en träff för studenter och lärare inom högre utbildning, hälso- och sjukvårdspersonal, journalister, och övriga som är intresserade av suicidpreventionsarbete.

Pris

Deltagandet är kostnadsfritt.

Anmälan

Du anmäler dig i förväg genom att fylla i formuläret på anmälningssidan så att vi vet hur många personer vi kan räkna med i salen - och som deltagande på distans via länk. Obs! På grund av coronaviruset så kommer det vara begränsat antal platser i salen.

ELLIPSE är ett EU-projekt Länk till annan webbplats. som koordineras av Region Blekinge.

In English: Registration to the conference via this form. Länk till annan webbplats.

Last day for registration is September 9.

Hjälpte informationen på sidan dig?