Bild på tryckkammare och två personal.

Tryckkammarutbildning: tryckkammarbehandling HBO (hyperbar oxygenbehandling) - grunder och indikationer

Onsdagen den 15 januari 2020 anordnar Region Blekinge återigen en utbildningsdag om tryckkammarbehandling och HBO. Vad ska och vad kan behandlas i tryckkammare? Hur fungerar det? Vilka ska behandlas?

Kursinnehåll

 • Fysiologiska grunder och mekanismer av HBO, föreläsning.
 • Indikationer för HBO behandling, föreläsning.
 • Studiebesök vid tryckkammaren på sjukhuset.
 • Diskussioner och frågor.

Aktuella indikationer/ patienter:

 • diabetessår
 • strålskador i ÖNH-region, tarm eller urinblåsa
 • kolmonoxidförgiftning
 • svår akut vävnadsischemi – kross/klämskador, compartmentsyndrom
 • Necrotising Soft Tissue Infections
 • gasembolier
 • dykarsjuka
 • övriga indikationer: intrakraniell abscess och akuta-/kroniska osteiiter.

Målet med kursen är att deltagarna skall få en grundläggande kunskap om HBO och vilka patienter som kan behandlas med HBO.

Utbildare

Ansvariga för utbildningen är specialistläkare Ylva Karlsson, överläkare Johan Douglas och anestesisjuksköterska Anna-Dora Jonasdottir Njåstad, samtliga anställda på anestesikliniken i Karlskrona, samt inbjudna föreläsare från andra HBO-center i Norden.

Målgrupp

Kursen riktar sig till läkare, tandläkare, oralkirurger, sköterskor och andra som arbetar med patienter som har nytta av behandlingen.

Många specialiteter är involverade i patienter som kan behandlas med HBO. Till exempel invärtesmedicin, kirurgi, akutmedicin, ortopedi, infektion, thorax, anestesi, odontologi, onkologi, barn och primärvård.

Kursen har 45 platser. Det kan vara rimligt med max 3-4 deltagare från respektive klinik/avdelning/sjukhus/enhet/verksamhet. Vi förbehåller oss rätten att fördela platser mellan olika kliniker/verksamheter.

Plats

Blekingesjukhuset Karlskrona, Torhamnssalen, byggnad 32, plan 4 (ovanför matsalen).

Datum och tid

Onsdagen den 15 januari 2020 klockan 09.00 – 16.00.

Pris

Utbildningen är kostnadsfri och vi bjuder på fika och lunch.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret som du hittar här nedanför.

Senaste anmälningsdag är 31 oktober 2019.
Anmälan är bindande.

Frågor

Kontakta sekreterare Carina Malmqvist om du har frågor.
E-post: carina.malmqvist@regionblekinge.se
Telefonnummer: +46 (0) 455–73 52 79