Inläst material

Som invånare i Blekinge har du rätt att få tryckt material från Region Blekinge inläst på cd-skiva, till exempel broschyrer, tidningar och annat informationsmaterial.

För att få material inläst, kontakta kommunikationsenheten på telefonnummer 0455-73 40 92 eller skicka ett mejl till informationstjanster@regionblekinge.se. Här presenteras några av de produkter som regelbundet läses in på cd-skiva.

Tidningen Topp till tå

Tidningen Topp till tå är Region Blekinges hushållstidning om hälsa. Topp till tå kommer ut som 24-sidigt magasin två gånger om året. Däremellan kommer kortare blad med artiklar och notiser.

För att få tidningen inläst, ring 0455-73 40 18.

Läs mer eller ladda ner Topp till tå

Personaltidningen Puls

Puls är Region Blekinges personaltidning och skickas till alla medarbetare i organisationen fyra gånger om året.

Du som arbetar i Region Blekinge och vill få Puls inläst kan ringa 0455-73 40 18.

Läs mer eller ladda ner Puls