Kontaktuppgifter regionservice

Regionservice har som uppdrag att stödja kärnverksamheten inom områden som exempelvis parkering, fastighet, kost, städ, it och lön. Förvaltningens nämnd är regionstyrelsen.

Har du frågor om något av regionservices områden är du välkommen att kontakta: kontaktregionservice@regionblekinge.se

Regionservices enheter

Enheten för regionfastigheter
Tillhandahåller lokaler till Region Blekinges verksamheter. Lokalförsörjningsuppdraget innefattar fastighetsförvaltning, underhåll, samt om-och nybyggnationer.

Enheten för fastighetsteknik och lokalvård
Som delar i enhetens uppdrag är att säkerställa och vidareutveckla regionens fastighetsbestånd och dess teknik. Enheten utför även lokalvård både inom administrationslokaler och inom vårdrelaterade funktioner som exempelvis operationssalar.

Enheten för informationsteknik
Säkerställer förvaltning och funktionalitet kring tjänster och system. Dessa skapar förutsättningar för att bland annat sjukvården, Blekingetrafiken och stödorganisationer ska kunna fungera och uppfylla de behov som patienter och kunder har.

Enheten för logistik och måltidsservice
Tillagar måltider till patienter och restauranger som är öppna för personal och allmänhet. Enheten sköter kafeterior och kiosker i såväl Karlskrona som Karlshamn och underlättar för vården genom att beställa och leverera sjukvårdsmaterial och personalkläder. Enheten servar även regionen med att köra ut och hämta in varor och prover. De är också behjälpliga med flytt av verksamhet till nya lokaler.

Enheten för verksamhetsstöd
Stödjer Region Blekinges verksamheter vad gäller ekonomisk redovisning, lönehantering, kundtjäns​​t, televäxel samt materialdepå. Enheten har även en central roll i att möta patienter genom centralkassan som finns på Blekingesjukhuset. Televäxeln finns tillgänglig dygnet runt.

Regionservice stab
Stödjer regionservice ledning och alla chefer inom HR, ekonomi och verksamhetsutveckling.

Regionservices organisationsskiss.
Hittade du informationen du sökte?