Kontaktuppgifter regionstaben

Regionstabens uppdrag är att stödja regionstyrelsen i det övergripande samordningsuppdraget och att stödja förvaltningarna så att organisationens mål och uppdrag uppfylls. Förvaltningen har det övergripande ansvaret för att strategisk planering, uppföljning och verksamhetsutveckling inom Region Blekinge som helhet går i riktning mot beslutade mål.

Regionstabens politiska nämnd är regionstyrelsen.

Regionstabens enheter

  • Digitaliseringsenheten
  • Ekonomi- och planeringsenheten
  • HR-enheten
  • Kanslienheten
  • Kommunikationsenheten

Nedan hittar du organisationsbild och kontaktuppgifter till tjänstepersoner på regionstaben.

Organisationsbild regionstaben
Hjälpte informationen på sidan dig?