Personaltidningen Puls

Puls är Region Blekinges personaltidning och innehåller information, nyheter och reportage till våra medarbetare. Tidningen delas ut med posten till medarbetarna fyra gånger om året.

Här kan du ladda hem tidningen i pdf-format.

Utgivet 2018

Nummer 3 2018PDF

Nummer 2 2018PDF

Nummer 1 2018PDF

Utgivet 2017

Nummer 3 2017PDF

Nummer 2 2017PDF

Nummer 1 2017PDF