Skicka e-faktura till Region Blekinge

Alla leverantörer till offentlig sektor måste efter 1 april 2019 kunna skicka e-fakturor som följer en ny europeisk standard.

Mer information om obligatorisk e-faktura till offentlig sektor finns på DIGG:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura enligt den nya standarden.

Region Blekinge tillämpar 30 dagars förfallotid.

Faktureringsavgifter, expeditionsavgifter och dylikt godkänns inte.

Tänk på att följande gäller utöver de lagstadgade kraven:

  • Leverantören ska ange de fakturareferenser som Region Blekinge begär.
  • Leverantören ska kunna ange beställarreferens, orderreferens och abonnemangsnummer.
  • Fakturan ska innehålla information om vad leveransen avser (art och mängd samt eventuella uppgift om de handlingar som ligger till grund för fakturan till exempel offert).
  • Vid elektroniskt meddelande får inte tom rad förekomma.
  • Kreditfaktura ska hänvisa till ursprungsfaktura.
  • I de fall beställning görs via e-handelssystemet får en faktura endast referera till en inköpsorder. Referenskod ska alltid anges på fakturan, 8 siffror (inga bokstäver eller andra tecken är godkända) som ska anges av beställaren.

Alternativ för att skicka elektronisk faktura till oss

1. Via PEPPOL

I första hand vill vi att elektroniska fakturor skickas via PEPPOL-nätverket.

Vårt PEPPOL id är 0007:2321000081

Vi tar emot Peppol Bis Billing 3

På DIGG:s webbplats finns mer information om PEPPOL. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Fakturaportal

Vi tillhandahåller en fakturaportal via vår VAN-operatör Inexchange.

Där kan ni på ett enkelt och kostnadsfritt sätt fakturera oss elektroniskt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor. Man får skicka upp till 100 fakturor/år kostnadsfritt den vägen.

Följ länken för att komma till vår fakturaportal https://web.inexchange.se/inexchange/Mottagare/ltblekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bilagor kan bifogas.

Kontaktuppgifter

E-post: helpdesk.leverantorsfakturor@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?