Ukrainas flagga

Kriget i Ukraina

Region Blekinge följer säkerhetsläget. Här nedan följer en sammmanställning över bland annat nyttiga länkar.

In English

This information is also avaliable in English.

Stöd för att hantera din oro

Det är vanligt att bli orolig vid allvarliga händelser. Det finns mycket hjälp att få för att hantera din egen eller andras oro. På krisinformation.se finns samlad information om olika kontaktvägar Länk till annan webbplats.

Prata med barn och unga om omvärldsläget

Barn och unga blir också oroliga av allt som händer. Barnens rätt i samhället, Bris, har tillsammans med Försvarsmakten tagit fram råd för hur du som vårdnadshavare eller pedagog kan prata med barn om deras oro.

Håll dig uppdaterad om läget från säkra källor

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. På webbplatsen krisinformation.se finns aktuell information från svenska myndigheter. Länk till annan webbplats.

Översatt material

Material översätts löpande. På Folkhälsomyndighetens sida nedan finns information på både ukrainska och ryska. Översatt information med anledning av det rådande läget i Ukraina. Länk till annan webbplats.

Beredskap i hemmet

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap eller engagera dig på olika sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB, har sammanställt vad du kan göra som privatperson. Länk till annan webbplats.

MSB ansvarar också för skyddsrum i Sverige. På MSB:S karta kan du se var ditt närmaste skyddsrum finns. Länk till annan webbplats.

Vi flaggar för Ukraina

Region Blekinge flaggar för Ukraina med en bordsflagga i Wämö center på sjukhusområdet i Karlskrona. Flaggningen är ett sätt att visa stöd för det ukrainska folket och den kränkning de utsatts för genom Rysslands invasion av Ukraina. Flaggningen är också ett sätt att stå upp för mänskliga rättigheter och demokratiska värden.

Hjälpte informationen på sidan dig?