Svampar i en skog.

Miljö och hållbarhet

Region Blekinges miljö- och hållbarhetsarbete ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling som tillgodoser våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

Region Blekinge arbetar kontinuerligt och aktivt för att minska miljöbelastningen, minska den miljörelaterade ohälsan och främja en hållbar samhällsutveckling.

Så här arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan

Region Blekinge som organisation påverkar miljön. Exempelvis använder vi energi, transporterar material och personer, köper in varor och produkter och genererar avfall. För att minska vår miljöpåverkan gör vi bland annat följande:

 • Vid upphandling och inköp ställer vi miljö- och hållbarhetskrav för att minska påverkan från de produkter vi köper in.
 • Vi arbetar med miljöledningssystem för ett effektivisera vårt miljöarbete.
 • Vi gör miljö- och hållbarhetsanalys för att få underlag och möjlighet att fatta kloka beslut.
 • Genom kompetensförsörjning ser vi till att det finns kunskap om hur vi kan minska vår miljöpåverkan och bidra till en hållbar livsmiljö.
 • Genom information och kommunikation förmedlar vi vad vi gör och hur det går.

Resultat av miljöarbetet

I vårt arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor har vi uppnått bland annat följande:

 • Vi kör med fossilfria biogas- och elbilar.
 • 50 % av maten vi köper är ekologisk.
 • Primärvården och folktandvården är miljöcertifierade.
 • Vi har 97 % förnyelsebar värme.
 • Vi har krav på hållbara kapitalplaceringar i tjänstepension.
 • Elen vi använder kommer från vind och solkraft.
 • Vi har installerat lustgasrening på förlossningen.
 • Vi återvinner 37 % av vårt avfall.
Hjälpte informationen på sidan dig?