Vass i förgrunden och sjöbodar i bakgrunden.

Miljö- och hållbarhetsplan

Vårt miljöarbete beskrivs i vår miljö- och hållbarhetsplan. I den finns vår miljöpolicy och våra visioner och mål för en hållbar livsmiljö i Blekinge.

Miljö- och hållbarhetsplanen är fastställd av verksamhetens högsta politiska beslutsinstans. Nuvarande miljö- och hållbarhetsplan är framtagen för Landstinget Blekinge. Under våren 2019 kommer vi revidera och anpassa miljö- och hållbarhetsplanen till hela Region Blekinges verksamhet.

Offentlig primärvård och folktandvård är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Hjälpte informationen på sidan dig?