Miljöorganisation

Region Blekinge har en miljöstab som arbetar med policys, riktlinjer, rutiner, utbildning och de strategiska miljö- och hållbarhetsfrågorna.

Varje förvaltning har i uppdrag att följa policys, riktlinjer och rutiner. På arbetsplatserna finns miljöombud, som har i uppdrag att utbilda, informera och stödja verksamheten så att de följer rutinerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?