En planta med jord i kupade händer.

Region Blekinges pris för en hållbar utveckling

Friska invånare i en hållbar livsmiljö - det är viktigt för oss! Därför vill vi lyfta någon som har gjort betydande insatser för en hållbar livsmiljö.

Region Blekinge delar ut hållbarhetspriset till den eller de personer, organisationer, myndigheter eller företag som gjort betydande insatser för en hållbar utveckling i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle med friska invånare i en sund miljö.

Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för fortsatt arbete. Den eller de som tilldelas priset ska antingen bo i länet, jobba här eller på annat sätt arbeta för Blekinge.

Regionfullmäktige delar ut priset och den årliga prissumman fastställs av regionstyrelsen.

Tidigare års pristagare

2018: Bräkneåns vattenråd, ideellt engagemang för Bräkneåns avrinningsområde.

Vattenanvändning och vattenförvaltning är en fråga som påverkar oss alla. Frågan är komplex då det finns många intressenter som vill använda vattnet. Vi vill få dricksvatten av god kvalitet, skapa/bevara livsmiljöer för växter och djur, generera vattenkraft samt njuta av de attraktiva livsmiljöer som skapas i närheten av vatten.

Genom sitt engagemang och vilja att lyfta fram olika perspektiv på vattenfrågor bidrar Bräkneåns vattenråd till en ökad medvetenhet och kunskap om vatten och vattenanvändning, och tilldelas därför Landstinget Blekinges pris för hållbar utveckling 2018.

2017: Louise Lindén, hållbarhet i musikbranschen med fokus på ungdomar.

2016: Henrik Löfgren och Olof Ljungberg, integrationsprojektet ”Hälsa för alla”.