En planta med jord i kupade händer.

Region Blekinges pris för en hållbar utveckling

Friska invånare i en hållbar livsmiljö - det är viktigt för oss! Därför vill vi lyfta någon som har gjort betydande insatser för en hållbar livsmiljö.

Region Blekinge delar ut ett pris för hållbar utveckling till den eller de personer, organisationer, myndigheter eller företag som gjort betydande insatser för en hållbar utveckling i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle med friska invånare i en sund miljö.

Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för fortsatt arbete. Den eller de som tilldelas priset ska antingen bo i länet, jobba här eller på annat sätt arbeta för Blekinge.

Regionstyrelsen kommer utse pristagare för Region Blekinges pris för hållbar utveckling 2021 under våren 2022. Prisutdelning sker i samband med regionfullmäktige den 11 maj 2022.

Vem vill du nominera?

Vem som helst kan lämna in nomineringar till priset. Vi behöver nomineringen senast den 20 februari 2022. 

Till formuläret för nominering Länk till annan webbplats.

Tidigare års pristagare

2020: Schvung fick priset för att de minskar exkludering i samhället och får människor att växa.

2019: Priset delas mellan Annica Larsson Ahlstedt och Heike Tlatlik. Annica Larsson Ahlstedt fick priset för sin utveckling av textila kretslopp vid Södra cell i Mörrum, och Heike Tlatlik fick priset för att ha startat de så kallade Reko-ringarna i Blekinge.

2018: Bräkneåns vattenråd fick pris för sitt engagemang för Bräkneåns avrinningsområde.

2017: Louise Lindén fick pris för sitt arbete med hållbarhet i musikbranschen med fokus på ungdomar.

2016: Henrik Löfgren och Olof Ljungberg fick priset för sitt arbete med integrationsprojektet ”Hälsa för alla”.

Frågor om priset

Har du frågor om Region Blekinges hållbarhetspris är du välkommen att skicka dem till hallbarhet@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?