En planta med jord i kupade händer.

Region Blekinges pris för en hållbar utveckling

Friska invånare i en hållbar livsmiljö - det är viktigt för oss! Därför vill vi lyfta någon som har gjort betydande insatser för en hållbar livsmiljö.

Region Blekinge delar ut hållbarhetspriset till den eller de personer, organisationer, myndigheter eller företag som gjort betydande insatser för en hållbar utveckling i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle med friska invånare i en sund miljö.

Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för fortsatt arbete. Den eller de som tilldelas priset ska antingen bo i länet, jobba här eller på annat sätt arbeta för Blekinge.

Regionfullmäktige delar ut priset och den årliga prissumman fastställs av regionstyrelsen.

Nominera

Känner du till någon som vi borde uppmärksamma för sitt arbete för ett långsiktigt hållbart samhälle med friska invånare i en sund miljö?

Nominera genom att skicka mejl med motivering med vem, vad och varför till hallbarhet@regionblekinge.se senast den 15 januari 2019.

Du som har frågor om hållbarhetspriset är välkommen att kontakta miljöchef Pia Lindahl, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Tidigare års pristagare

2017: Louise Lindén, hållbarhet i musikbranschen med fokus på ungdomar.

2016: Henrik Löfgren och Olof Ljungberg, integrationsprojektet ”Hälsa för alla”.