En planta med jord i kupade händer.

Region Blekinges pris för en hållbar utveckling

Friska invånare i en hållbar livsmiljö - det är viktigt för oss! Därför vill vi lyfta någon som har gjort betydande insatser för en hållbar livsmiljö.

Region Blekinge delar ut ett pris för hållbar utveckling till den eller de personer, organisationer, myndigheter eller företag som gjort betydande insatser för en hållbar utveckling i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle med friska invånare i en sund miljö.

Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för fortsatt arbete. Den eller de som tilldelas priset ska antingen bo i länet, jobba här eller på annat sätt arbeta för Blekinge.

Regionfullmäktige delar ut priset och den årliga prissumman fastställs av regionstyrelsen.

Region Blekinges pris för Hållbar utveckling 2019

Årets pristagare heter Annica Larsson Ahlstedt och Heike Tlatlik. Annica Larsson Ahlstedt får priset för sin utveckling av textila kretslopp vid Södra cell i Mörrum, och Heike Tlatlik får priset för att ha startat de så kallade Reko-ringarna i Blekinge.

Tidigare års pristagare

2018: Bräkneåns vattenråd fick pris för sitt engagemang för Bräkneåns avrinningsområde.

2017: Louise Lindén fick pris för sitt arbete med hållbarhet i musikbranschen med fokus på ungdomar.

2016: Henrik Löfgren och Olof Ljungberg fick priset för sitt arbete med integrationsprojektet ”Hälsa för alla”.

Region Blekinge delar ut hållbarhetspriset till den eller de personer, organisationer, myndigheter eller företag som gjort betydande insatser för en hållbar utveckling i syfte att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle med friska invånare i en sund miljö.

Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för fortsatt arbete. Den eller de som tilldelas priset ska antingen bo i länet, jobba här eller på annat sätt arbeta för Blekinge.

Regionfullmäktige delar ut priset och den årliga prissumman fastställs av regionstyrelsen. Region Blekinges pris för hållbar utveckling 2019 kommer att delas ut vid Regionfullmäktige den 17 juni 2020.

Frågor om priset

Har du frågor om Region Blekinges hållbarhetspris är du välkommen att kontakta Pia Lindahl eller maila hallbarhet@regionblekinge.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?