Försäkringsmedicinska kommittén

Försäkringsmedicinska kommittén arbetar för att sjukskrivningsprocessen för invånarna i Blekinge ska vara av hög kvalitet, enhetlig och rättssäker.

Kommittén är ett samarbetsorgan mellan hälso- och sjukvården och försäkringskassan. Kommittén bildades hösten 2005.

Målsättningen med en sjukskrivning är att den ska ha en positiv effekt på hälsotillståndet och arbetsförmågan.

Försäkringsmedicinska kommittén består av sex läkare och tre tjänstemän.

Hjälpte informationen på sidan dig?