Förvaltningar

Hälso- och sjukvård

Hälso - och sjukvården har i uppdrag att ge en god hälso- och sjukvård till medborgarna i Blekinge. Förvaltningens nämnd är hälso - och sjukvårdsnämnden.

Hanna Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör, är chef för förvaltningen.

Kontaktuppgifter till hälso- och sjukvården

Folktandvård

Folktandvården har ett särskilt ansvar för att se till att barn och ungdomar får tandvård. Folktandvården har en förebyggande inriktning och finns vid mottagningar i länets alla städer och på en rad andra orter.

I folktandvården ingår även specialisttandvård, sjukhustandvård, uppsökande tandvård och tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Hanna Svensson, tillförordnad tandvårdsdirektör, är chef för förvaltningen.

Kontaktuppgifter till folktandvården

Blekingetrafiken

Förvaltningens uppdrag är att planera, upphandla, utveckla, marknadsföra och genomföra en god kollektivtrafik inom beslutade, ekonomiska ramar. Förvaltningens nämnd är trafiknämnden.

Mona Glans, trafikdirektör, är chef för förvaltningen.

Kontaktuppgifter till Blekingetrafiken

Regional utveckling, kultur och bildning

Uppdraget för regional utveckling, kultur och bildning är att som regionalt utvecklingsansvarig aktör i länet samordna och driva frågor som är avgörande för Blekinges hållbara utveckling.

Förvaltningens nämnd är nämnden för regional utveckling samt nämnden för kultur och bildning.

Anna-Lena Malm, regional utvecklings-, kultur- och bildningsdirektör, är chef för förvaltningen.

Kontaktuppgifter till regional utveckling, kultur och bildning

Regionservice

Regionservice har som uppdrag att stödja kärnverksamheten inom områden som exempelvis fastighet, kost, städ, it och lön. Förvaltningens nämnd är regionstyrelsen.

Åsa Norrby, servicedirektör, leder förvaltningens arbete. Regiondirektör Peter Lilja är ansvarig förvaltningschef inför nämnden.

Kontaktuppgifter till regionservice

Regionstab

Regionstabens uppdrag är att leda och stödja regionens arbete för att nå de beslutade målen. Regionstaben har regionstyrelsen som sin politiska nämnd.

Peter Lilja, regiondirektör, är chef för förvaltningen.

Kontaktuppgifter till regionstaben

Hjälpmedelscenter

Hjälpmedelscenter finns på Rosenholm i Karlskrona och servar våra verksamheter och länets alla kommuner med hjälpmedel.

Hjälpmedel är den utrustning och anpassning som en person behöver för bland annat egen vård och behandling och daglig livsföring.

Hjälpmedelscenter (HMC) ansvarar för information och rådgivning, inköp, lagerhållning, distribution, återtagande, rekonditionering, reparationer och anpassning av hjälpmedel.

Carina Fransson är tillförordnad verksamhetschef för hjälpmedelscenter.

Kontaktuppgifter till hjälpmedelscenter Länk till annan webbplats.

Patientnämndens kansli

Patientnämndens huvuduppdrag är att hjälpa patienter och närstående att föra fram synpunkter och klagomål på vården.

Genom att analysera och återföra patienters synpunkter till verksamhetsansvariga och beslutsfattare bidrar patientnämnden till ökad kvalitet och säkrare vård.

Inom patientnämndens förvaltning finns verksamhetschef och utredare. 

Lis Blückert är tillförordnad avdelningschef.

Kontaktuppgifter till patientnämndens kansli Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?