Bild på en båt som kommer körande i Ronnebyån

Politik och demokrati

Region Blekinge är en demokratisk organisation. Du kan vara med och påverka genom att rösta till regionfullmäktige vart fjärde år. Det ger dig inflytande över besluten i de frågor som du tycker är viktiga.

Region Blekinge har 57 folkvalda politiker som styr Region Blekinge genom regionfullmäktige.

Region Blekingess heltidsanställda politiker kallas för regionråd.