Civilt försvar

Totalförsvaret är verksamheten som ska förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret delas in i militärt försvar och civilt försvar. Region Blekinge är en del av samhällets civila försvar.

Region Blekinge ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera under alla omständigheter. Region Blekinge arbetar därför för att ha en väl utvecklad krisberedskapsförmåga och planering som kan träda i kraft vid höjd beredskap och krig.

Målet för det civila försvaret, enligt den försvarspolitiska inriktningspropositionen 2016-2020, är att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, värna civilbefolkningen och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vårt närområde.

Hjälpte informationen på sidan dig?