Civilt försvar

Totalförsvaret är verksamheten som ska förbereda Sverige för krig. Totalförsvaret delas in i militärt försvar och civilt försvar. Region Blekinge är en del av samhällets civila försvar.

Region Blekinge ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera under alla omständigheter. Region Blekinge arbetar därför för att ha en väl utvecklad krisberedskapsförmåga och planering som kan träda i kraft vid höjd beredskap och krig.

Mål för det civila försvaret är att:

  • värna civilbefolkningen
  • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
  • upprätthålla en nödvändig försörjning
  • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
  • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
  • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
  • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.
Hittade du informationen du sökte?