Krisberedskap

Region Blekinge ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera under alla omständigheter. Region Blekinge måste därför ha en väl utvecklad krisberedskapsförmåga.

När en särskild händelse inträffar kan Region Blekinge bli hårt utsatt. En särskild händelse kan vara exempelvis transportolyckor, utbrott av allvarlig smitta och omfattande elavbrott. Region Blekinges krisberedskap ska vara väl förankrad i den dagliga verksamheten, så att våra medarbetare kan hantera händelser som uppstår.

Regional tjänsteman i beredskap och särskild krisledning

Region Blekinge har dygnet runt en funktion för att kunna hantera särskilda händelser och starta Region Blekinges krisorganisation. Denna funktion benämns tjänsteman i beredskap, tib.

Vid särskilda händelser eller andra samhällsstörningar behöver Region Blekinge etablera en särskild krisledning omgående för att samordna, leda och fördela resurser på regional nivå. Tjänsteman i beredskap ansvarar för att starta samordningsarbetet, och vid större händelser också starta upp särskild krisledning. Syftet är att samordna den samlade hantering av händelsen i länet, både inom Region Blekinge och tillsammans med andra aktörer.

Andra myndigheter på regional eller nationell nivå som vid akuta ärenden behöver komma i kontakt med Region Blekinge kontaktar tjänsteman i beredskap.

Hjälpte informationen på sidan dig?