Kommunikation vid kriser

Region Blekinge kan spela en stor roll för tryggheten för dig som drabbats av en allvarlig händelse. Då är det viktigt att veta att sjukvården och räddningsinsatserna finns tillhands när de behövs.

Vid en händelse publiceras snabb och uppdaterad information på Region Blekinges webbplats om vilka räddningsinsatser och andra åtgärder som görs. Här kommer också att finnas viktiga telefonnummer som du kan behöva. Informationen kommer att uppdateras kontinuerligt och du kan enkelt nå den från Region Blekinges startsida.

Kontaktuppgifter vid kris

Vid en eventuell krissituation hänvisar vi till kontaktuppgifter i respektive nyhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?