Kofsa klippor i Blekinge sk'ärgård

Omplanering av totalförsvarsövningen på grund av corona- pandemin

Hela vårt samhälle anpassar sig till det rådande läget med en corona-pandemi. På grund av prioritering av hantering av pandemin samt risken för smittspridning omplaneras nu resterande delar av Totalförsvarsövning 2020 med bland annat en förändrad tidplan där aktiviteter fortsätter in i 2021.

I arbetet med corona-pandemin har aktörerna haft stor nytta av de övningsdelar i totalförsvarsövningen som genomförts hittills. Det erfarenheter och de lärdomar som nu görs i corona-arbetet blir också viktiga ingångsvärden i den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret och omplaneringen av totalförsvarsövningen. Pandemin understryker vikten av att fortsätta det långsiktiga arbetet med att stärka vårt nationella totalförsvar. I det arbetet är Totalförsvarsövning 2020 en viktig del.

Hjälpte informationen på sidan dig?