Kofsa klippor i Blekinge sk'ärgård

Omplanering av totalförsvarsövningen på grund av corona-pandemin

Hela vårt samhälle anpassar sig till det rådande läget med en coronapandemi. På grund av prioritering av hantering av pandemin samt risken för smittspridning omplaneras nu resterande delar av Totalförsvarsövning 2020 med bland annat en förändrad tidplan där aktiviteter fortsätter in i 2021.

I arbetet med coronapandemin har aktörerna haft stor nytta av de övningsdelar i totalförsvarsövningen som genomförts hittills. Det erfarenheter och de lärdomar som nu görs i coronaarbetet blir också viktiga ingångsvärden i den fortsatta utvecklingen av totalförsvaret och omplaneringen av totalförsvarsövningen. Pandemin understryker vikten av att fortsätta det långsiktiga arbetet med att stärka vårt nationella totalförsvar. I det arbetet är Totalförsvarsövning 2020 en viktig del.

Hjälpte informationen på sidan dig?