Kofsa klippor i Blekinge sk'ärgård

Totalförsvarsövning 2020 är inställd

Totalförsvarsövning 2020 är inställd på grund av situationen med coronaviruset (covid-19).

Även om Sverige är tryggare än många andra länder, finns det alltfler komplicerade hot mot vår säkerhet och självständighet. Fred och frihet är värden som vi måste skydda och stärka varje dag. Myndigheter, regioner och kommuner, företag och organisationer ansvarar för att samhället ska fungera. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla oss som bor här.

Öva för att stärka motståndskraften

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp.

I totalförsvarsövningen kommer olika samhällsaktörer bland annat att öva och testa beslut på alla nivåer och hur samhällsaktörer ska samverka med varandra, för att samhällskritiska funktioner ska kunna fortsätta att fungera och Sverige stå emot ett väpnat angrepp. Vi prövar hur samhället ska prioritera resurser och fördela viktiga förnödenheter.

Region Blekinges roll i övningen

Region Blekinge deltar i övningen för att stärka vårt samhälle och öka förmågan att klara de uppgifter som vi har om det skulle bli höjd beredskap. I totalförsvaret har vi uppdraget att bedriva en samhällsviktig verksamhet, stödja Försvarsmakten och värna civilbefolkningen vid höjd beredskap. Övningen är ett tillfälle att öva dessa förmågor.

Civila och militära försvaret tillsammans

Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.

Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige.