11 september 2019 till 13 september 2019 kl. 00.00-00.00

Glokala Sverige

Glokala Sverige - utbildningträffar om de globala hållbarhetsmålen

Välkommen till utbildningsträffar för lära mer om arbetet med Agenda 2030 – Förenta Nationernas globala mål för hållbar utveckling.

Under vecka 37 kommer svenska FN-förbundet till Blekinge och håller i utbildningsträffar kring Agenda 2030 och de globala målen. Utbildningarna riktar sig till både tjänstepersoner och förtroendevalda inom kommun, region samt regionala aktörer eller nätverk, och syftar till att höja den gemensamma kunskapen om de globala målen och hur vi kan arbeta med dem. Det är en del av projektet Glokala Sverige där Region Blekinge är en av deltagarna, och drivs av FN-förbundet i samverkan med SKL med finansiering av Sida.

Länsövergripande träff 11 september

kl. 8:30 till cirka 12.00, NetPort, lokal Rio Grande, Karlshamn

Länsövergripande träff 13 september

kl. 8:30, Wämö center, Regionsalen, Karlskrona

Utbildningen kommer att varva föredrag om Agenda 2030 och arbetet på olika nivåer med de globala målen, med mer interaktiva delar som publikdiskussioner och workshop.

Mer information och inbjudanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster