Lex Maria felaktig undersökning

En patient i 60-årsåldern skulle under hösten 2018 få njurstenar borttagna. Målet var att ta bort njurstenarna genom en undersökning av ena sidans urinledare. Av oklar anledning undersökte läkaren först fel urinledare. Händelsen har utretts och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Misstaget upptäcktes medan undersökningen pågick och rätt urinledare undersöktes som det var tänkt från början. Ganska snart efter undersökningen drabbades patienten av svåra smärtor och det fanns tecken till stopp i urinflödet på den felaktigt undersökta sidan.

Patientens besvär var så allvarliga att det blev aktuellt med sjukhusvård och ytterligare ingrepp. Besvären fortsatte under en längre tid efter den första undersökningen. Det inträffade anmäls nu av Region Blekinge till Ivo.

Region Blekinge