Nyheter och pressmeddelande

  • 2020-01-27

    1 300 patienter i Blekinge får enkät om tandvård

    Just nu genomför Sveriges kommuner och regioner en nationell patientenkät som mäter patienters upplevelser av tandvården. I dagarna får cirka 1 300 patienter i Blekinge hem enkäten i brevlådan.
  • 2020-01-21

    Livet efter cancern

    För cancerpatienter är behandling och friskförklaring inte alltid slutet på resan. Efter cancern kan det finnas många problem att hantera. Blekingesjukhusets cancerrehabilitering håller därför under v...