Pressinbjudningar

  • 2019-07-03

    Barnrättsambassadörer presenterar sin rapport

    Fem barnrättsambassadörer har under tre veckors tid arbetat med att besöka olika verksamheter i Region Blekinge för att titta på hur de arbetar med barnrättsfrågor. De presenterar sin rapport med förs...