10 september 2020 kl. 10.00-23.00

Internationella dagen för suicidprevention

I samband med internationella dagen för suicidprevention, torsdagen den 10 september, arrangerar Region Blekinge tillsammans med anhörigföreningen SPES Blekinge ett seminarium. Inbjudna är anhöriga och andra som är intresserade av förebyggande arbete för att hjälpa människor i farozonen för självmord.

Hur behöver efterlevandestöd se ut? Hur behöver utbildningen i suicidprevention se ut? Seminariet hålls på Wämö center, Karlskrona. Det finns också möjlighet att ta del av seminariet via webb-tv.

Mer information och anmälan.