18 maj 2022 kl. 09.00-16.30

Regionstyrelsen sammanträder

Regionstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten. Sammanträden är fysiska och webbsänds inte längre.

Datum och tid: 18 maj 2022, start klockan 09.15.
Plats: Wämö center (fysiskt, inte webbsänt)

Information om regionstyrelsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?