13 mars 2024 kl. 13.00-16.00

Vårdens roll i fysisk samhällsplanering

Välkommen till ett tematiskt möte med fokus på planeringen av framtidens vårdmiljöer och dess roll i den fysiska samhällsplaneringen.

Detta temamöte riktar sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet på kommun, region eller inom statlig myndighet antingen som tjänsteperson eller som politiker. Du har ett fokus på eller är intresserad av frågor som rör samhällsplanering och samhällsutveckling, exempelvis översiktsplanering, detaljplanering, bygglovs- och gestaltningsfrågor eller fastighets- och vårdplanering.

Temamötet syftar till att höja kunskapen om framtidens vårdmiljöer och dess roll i den fysiska samhällsplaneringen. Mötet utgör även en arena för samtal, dialog och gemensamt utforskande på temat mellan oss offentliga aktörer.

Evenemanget är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika under eftermiddagen.

Datum: onsdag 13 mars 2024
Tid: 13.00-16.00
Plats: Blekingesjukhuset i Karlshamn, konferenslokal Elfsbergsgården (byggnad 13)
Arrangör: regional utveckling och regionfastigheter, Region Blekinge

Program och anmälan Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?