Lex Maria


  • Lex Maria om allergisk reaktion

    I samband med en läkemedelsinjektion drabbades en patient i 70-årsåldern av en oväntad allergisk reaktion och muskelsvaghet i sitt ena ben. Den allergiska reaktionen behandlades direkt, men reaktionen...

  • Lex Maria om försenad cancerdiagnos

    En äldre kvinna söker sin vårdcentral för besvär från tarmen. Efter prover och en mindre kroppsundersökning remitteras patienten för ytterligare undersökning till en klinik på Blekingesjukhuset.

  • Lex Maria felaktig undersökning

    En patient i 60-årsåldern skulle under hösten 2018 få njurstenar borttagna. Målet var att ta bort njurstenarna genom en undersökning av ena sidans urinledare. Av oklar anledning undersökte läkaren för...
Hittade du informationen du sökte?