Lex Maria


 • Lex Maria om försenad undersökning

  Region Blekinge gör en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) med anledning av en kraftigt fördröjd undersökning. Våren 2018 remitterades en patient i 80-årsåldern till s...

 • Lex Maria om försenad cancerdiagnos

  En patient söker sin vårdcentral för ett svullet ben. Verksamheten misstänker en propp i benet och skickar patienten för vidare undersökning. Undersökningen visar på misstanke om en cancersjukdom i lå...

 • Lex Maria om hjärtinfarkt

  En kvinna i 80-årsåldern remitterades akut från sin vårdcentral till akuten på sjukhuset på grund av kramper och oregelbunden hjärtrytm. Hon blev inlagd för vård, men i omhändertagandet missades att d...

 • Lex Maria om infektion

  En man i 90-årsåldern drabbades under vårdtid på sjukhuset av en allvarlig infektion i blodet. Mannen hade varit med om en trafikolycka och man antar att infektionen kan ha spridits via en av de kärln...

 • Lex Maria om hjärtinfarkt

  Region Blekinge anmäler en förbisedd hjärtinfarkt till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Händelsen inträffade när en kvinna sökte sjukhusets akutmottagning på grund av bukbesvär...
Hjälpte informationen på sidan dig?