Lex Maria


 • Lex Maria om fall på vårdavdelning

  Region Blekinge gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Orsaken är att man tror att det finns ett samband mellan att en patient föll när denne vistades på en vårda...

 • Lex Maria om blodförtunnande behandling

  En svårt sjuk patient fick behandling med en alldeles för god blodförtunningseffekt som inte uppmärksammades. När behandlingen skulle följas upp uppmärksammade inte verksamheten att effekten av blodfö...

 • Lex Maria om fördröjt omhändertagande

  Olika besked till ambulanspersonalen ledde till att en patient med symtom som kunde tala för en propp i hjärnan fick åka onödigt långt, så att omhändertagandet fördröjdes.

 • Lex Maria om antibiotikaordination

  En patient i 70-årsåldern hade en spridd obotlig cancersjukdom. Patienten fick dessutom en allvarlig infektion och blev ordinerad antibiotika, men missförstånd gjorde att antibiotikabehandlingen blev ...
Hittade du informationen du sökte?