Lex Maria


  • Lex Maria om övervakning

    I samband med en övervakning av hjärtrytmen hos en mycket svårt sjuk patient larmade utrustningen om att en elektrod hade lossnat. Övervakningen blev för stunden bristfällig på grund av att det dröjde...

  • Lex Maria om möjligt närmande

    En manlig patient la sig i samma säng som en kvinnlig medpatient. Kvinnan hade på grund av sitt medicinska tillstånd inte några möjligheter att tillkalla personal. Det inträffade bedöms ha kunnat utgö...
Hittade du informationen du sökte?