Lex Maria


  • Lex Maria om allvarlig infektion

    En äldre patient som har vårdats på Blekingesjukhuset tidigare i år drabbades av en allvarlig infektion. En nål för provtagning och läkemedelstillförsel misstänktes vara bidragande orsak.

  • Lex Maria om två separata fallolyckor

    Två äldre patienter har fallit olyckligt under vårdtiden. Båda två fick höftfrakturer på grund av fallen.
Hittade du informationen du sökte?