Lex Maria


 • Lex Maria om självmordsförsök 

  Två patienter som fick vård inom psykiatrin försökte att begå självmord under våren 2019. Patienterna klarade sig utan några kroppsliga skador.

 • Lex Maria om fördröjd medicinsk bedömning

  En patient som väntade på återbesök efter ögonoperation upplevde en akut försämring på det öga som inte var opererat. En närstående kontaktade vården via e-post. Hantering av e-posten resulterade i at...

 • Lex Maria om fel diagnos

  En patient kom till akuten på grund av magbesvär. Patienten hade blindtarmsinflammation som var jättesvår diagnos att ställa utifrån patientens besvär. Det fortsätta handläggningen på akuten var otydl...

 • Lex Maria om tre patienter som drabbades av allvarlig infektion

  Tre patienter på Blekingesjukhuset har drabbats av en allvarlig infektion. Hantering av nål för provtagning och läkemedelstillförsel misstänks vara orsaken.

 • Lex Maria om felaktig mätutrustning för blodsocker

  En patient med diabetes, som behandlades med insulin, fördes till akuten med alldeles för höga blodsockernivåer. Den mätutrustning som patienten använde hemma visade fel värden.
Hittade du informationen du sökte?