Lex Maria


  • Lex Maria om fallolycka

    En äldre patient drabbades av dålig balans efter en operation för hjärnblödning. På sjukhuset gjordes en insats för att förhindra att patienten drabbades av fallolyckor. Trots det föll patienten uppre...

  • Lex Maria om missad handskada

    En person skadade sin hand i samband med idrottsutövning. Hen sökte vård på sin vårdcentral, där handen undersöktes och röntgades utan att man upptäckte någon skada.
Hittade du informationen du sökte?