Lex Maria


 • Lex Maria om missad borttagning av kateter

  En patient behandlades för njurstensbesvär under vintern 2019. Som en del av behandlingen placerades en speciell urinvägskateter i urinledarna. Katetern skulle tas bort efter två till tre veckor. Den ...

 • Lex Maria om feltolkad EKG

  En person ringde SOS alarm två gånger samma dag på grund av vaga symtom från bröstet och illamående. Ambulans skickades ut och man gjorde en undersökning och tog ett EKG. Ambulanspersonalen fick hjälp...

 • Lex Maria om fel medicinering

  En patient på Blekingesjukhuset fick penicillin på recept trots att hen inte tålde det. Läkaren som skrev ut receptet hade missat anteckningen i patientens journal. Misstaget upptäcktes dagen efter nä...

 • Lex Maria om fördröjning av utredning

  Vid ett besök på specialistmottagningen berättade en patient att hen även hade tarmbesvär. Det togs prover och beställdes undersökningar för att utreda tarmbesvären.
Hittade du informationen du sökte?