Lex Maria


 • Lex Maria om fördröjd operation

  Under en rutinundersökning på Blekingesjukhuset i slutet av sommaren 2019 noterade läkaren att en patient hade en hudförändring som borde opereras bort. Ett beslut om operation togs, men patienten kal...

 • Lex Maria om fördröjd av diagnos

  En patient sökte vård för symtom på hjärtinfarkt i våras och genomgick då en EKG. Resultaten av EKGn feltolkades vilket gjorde att det dröjde några dagar innan man upptäckte att patienten hade drabbat...

 • Lex Maria om rullande undersökningsstol

  Vid en undersökning på Blekingesjukhuset rullade undersökningsstolen när en patient skulle sätta sig på den. Patienten föll och bröt armen.

 • Lex Maria om missad borttagning av venkateter

  En patient med inopererad venkateter drabbades vid jultid 2019 av infektion runt katetern. Infektionen behandlades med antibiotika och man planerade att ta bort katetern inom de närmaste veckorna.

 • Lex Maria om missat svar på undersökning

  En patient sökte vård på sin vårdcentral för hjärtklappningsbesvär och remitterades till undersökning på sjukhuset. Undersökningen visade normal hjärtaktivitet. Drygt tio månader senare upptäckte vård...

 • Lex Maria on fallskada

  En äldre patient med symtom på stroke* blev under våren inlagd på Blekingesjukhuset för observation. Hen blev snart bättre. På väg till toaletten på sjukhuset föll patienten och bröt höften. Fallet re...
Hittade du informationen du sökte?