Lex Maria


 • Lex Maria om försenad undersökning

  Omprioriteringar till följd av covid-19-pandemin gjorde att en redan fördröjd undersökning försenades ytterligare. När patienten väl blev undersökt många månader senare än planerat konstaterades det a...

 • Lex Maria om missad hjärtinfarkt

  En patient sökte vård på sin vårdcentral och hade då haft problem med andfåddhet i en veckas tid, framför allt besvär vid ansträngning. Det görs en läkarundersökning med blodprover och undersökning av...

 • Lex Maria om försenat återbesök

  En patient fick vänta 6 månader längre än planerat på sitt återbesök. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

 • Lex Maria om patient som hoppade ut genom fönster

  En patient hoppade ut genom ett vädringsfönster i samband med att hen fick vård på Blekingesjukhuset. Patienten fick skador som krävde tillfällig intensivvård.

 • Lex Maria om kränkande behandling

  Under perioden hösten 2018 till våren 2020 betedde sig en personal inom den psykiatriska verksamheten på ett oprofessionellt och kränkande sätt emot en patient som vårdades inom den psykiatriska verks...

 • Lex Maria om självmord

  Under våren 2020 begick en patient som fick vård inom psykiatrin självmord

 • Lex Maria om förväxling av patienter

  Tidigare i år blev två patienter på Blekingesjukhuset ihopblandade i samband med att de skulle få sina läkemedel.
Hittade du informationen du sökte?