Lex Maria


 • Lex Maria om självmord

  Under sommaren 2020 begick en patient som fick vård inom psykiatrin självmord.

 • Lex Maria om dränageslang

  I somras hade en patient akuta andningsbesvär på grund av luft i lungsäcken och behövde därför flyttas med ambulans. Transporten innebar att patienten behövde en dränageslang till lungsäcken för att k...

 • Lex Maria om akut omhändertagande

  Region Blekinge har utrett det akuta omhändertagandet och vården som en mycket svårt sjuk patient fick under hösten.

 • Lex Maria om hjärtstillestånd

  En patient med flera allvarliga sjukdomstillstånd vårdades under sommaren på en av Blekingesjukhusets vårdavdelningar. Patienten hade bland annat en sviktande och mycket dålig njurfunktion. Det uppfat...

 • Lex Maria om försenad operation

  En patient med smärtor och andra besvär flyttades från ett annat sjukhus till Blekingesjukhuset i Karlskrona. Den fortsatta utredningen drog ut på tiden och beslut om operation fattades först efter 10...

 • Lex Maria om missad information

  En patient skulle opereras, inför operationen missades viktig information om patientens hälsotillstånd. Efter ingreppet blev patienten sämre och behövde intensivvård.
Hittade du informationen du sökte?