Lex Maria


  • Lex Maria om bristande uppföljning

    En patient blev undersökt med normala resultat, vilket ledde till att den fortsatta kontrollen av patienten uteblev. Det berodde på att den aktuella sjukhuskliniken hade bristande interna rutiner om j...
Hittade du informationen du sökte?