Lex Maria


 • Lex Maria om blodförtunnande behandling

  När en patient med hjärtinfarkt fick vård på Blekingesjukhuset fick hen en för låg dos av blodförtunnande medicin. Det finns tydliga riktlinjer och anvisningar om blodförtunnande medicinering vid beha...

 • Lex Maria om blodförgiftning

  En äldre, svårt sjuk patient hade en plastslang för vätsketillförsel i armen. På grund av bristen på riktig dokumentation och rapportering blev plastslangen kvar för länge i armen. När slangen väl tog...

 • Lex Maria om dubbelseende

  En patient fick besvär med dubbelseende och lätt huvudvärk och kontaktade därför sjukvården. Hen fick tid för en undersökning där det gavs lugnande besked och patienten skulle få tid för en uppföljand...

 • Lex Maria om för hög dos läkemedel

  En patient avslutade en ordinerad läkemedelsbehandling. Hen fick en ny ordination av samma läkemedel men i en för hög dos. Det orsakade svårare biverkningar och därför risk för allvarlig vårdskada.

 • Lex Maria om fördröjning

  En patient med blodbrist utreddes på Blekingesjukhuset under senhösten 2019. Man upptäckte då en mindre tumör i matstrupen och den opererades i Lund. Tjocktarmen behövde också undersökas och det skrev...

 • Lex Maria om syrgasavbrott

  En svårt sjuk patient hade ordinerats stående syrgasbehandling. När patienten vid ett tillfälle fick hjälp att ta sig till toaletten var det utan kopplad syrgas. Patienten blev akut sämre och började ...
Hittade du informationen du sökte?