Lex Maria


 • Lex Maria om lungcancer

  Våren 2020 fick en patient sina lungor röntgade som en del i en större utredning. Den undersökningen visade en förändring på lungorna som enligt svaret borde ha kontrollerats. Patienten hade flera and...

 • Lex Maria om felskrivning

  En patient fick efter vård på Blekingesjukhuset ett recept på en ny medicin som hen skulle börja ta. En felskrivning i doseringsanvisningen gjorde att patienten avstod från att ta sin medicin trots at...

 • Lex Maria om fallskada

  I vintras föll en patient när denne fick vård på Blekingesjukhuset. Utredningen av fallet visar att de rutiner som finns för att förebygga fallskador inte hade följts.

 • Lex Maria om hjärtinfarkt

  En patient sökte vid flera tillfällen vård på sin vårdcentral på grund av sin diabetes, patienten hade också smärtor i bröstet och andfåddhet vid ansträngning.
Hittade du informationen du sökte?