Lex Maria


  • Lex Maria om fallskada

    En äldre patient föll på en vårdavdelning när hen vårdades på Blekingesjukhuset. Utredningen som gjordes efter händelsen visade att alla förebyggande rutiner inte hade följts.
Hittade du informationen du sökte?