Lex Maria


  • Lex Maria om synnedsättning 

    Brister i kommunikationen mellan två olika kliniker gjorde att behandlingen av en synnedsättning fördröjdes. Det innebar att synnedsättningen blev värre och nu anmäler Region Blekinge händelsen enligt...

  • Lex Maria om njurpåverkan efter operation

    Flera ogynnsamma operationsresultat med njurpåverkan har upptäckts på Blekingesjukhuset. Dessa har resulterat i en utredning som föreslår förbättringar i operationsplaneringen. Region Blekinge skickar...

  • Lex Maria om hjärtinfarkt

    En patient sökte till sin vårdcentral på grund av yrsel och svimningskänslor. En undersökning gjordes, men på grund av tekniska problem med överföringen av provsvaren så missades avvikelser i labvärde...
Hittade du informationen du sökte?